.text-box{ background: #444; filter:alpha(opacity=90); opacity:0.9; color: white; font-family: Monaco, Courier, MonoSpace; -moz-border-radius: 15px; -webkit-border-radius: 15px; border-radius: 15px; font-size: 16px; padding: 5px 5px 5px 10px; margin:0 auto; }